Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Nes Pharma z siedzibą w Tarnowie przy ul. Ignacego Mościckiego 235 jako serwis informacyjny. Nes Pharma jest właścicielem niniejszego serwisu.

Dostęp i korzystanie z niniejszego serwisu oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Prawa autorskie do materiałów (obrazów, grafik, tekstów i innych elementów) zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Nes Pharma. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie treści zawarte na niniejszym serwisie, zamieszczone są w celach informacyjnych oraz promocyjnych i są aktualne na dzień ich zamieszczenia.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Nes Pharma.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Nes Pharma jako poufne. Nes Pharma nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Nes Pharma w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. Nes Pharma nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. Nes Pharma informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Nes Pharma i firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Nes Pharma zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości tej strony w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia.

© Copyright: Nes Pharma