Najważniejsze powikłania po złamaniu kości, które powinieneś znać

by
0 comment

Zaburzenia gojenia

Zaburzenia gojenia są jednym z najczęstszych powikłań po złamaniach kości. W normalnych warunkach, złamana kość powinna się zrośnąć i zagoić w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Jednakże, niektóre czynniki mogą wpływać na ten proces i prowadzić do opóźnionego lub nieprawidłowego gojenia.

Objawy zaburzeń gojenia mogą obejmować ból, obrzęk, trudności w poruszaniu kończyną oraz zmniejszoną wytrzymałość. W przypadku podejrzenia zaburzeń gojenia, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem ortopedą, który może zalecić odpowiednie badania diagnostyczne i dostosować plan leczenia.

Zakażenie

Zakażenie jest kolejnym powikłaniem, które może wystąpić po złamaniu kości. Może to być wynikiem otwartej rany, która naraża kość na działanie bakterii i innych drobnoustrojów. Objawy zakażenia mogą obejmować zaczerwienienie, obrzęk, bolesność oraz gorączkę.

Leczenie zakażenia po złamaniu kości może wymagać antybiotykoterapii, a w niektórych przypadkach konieczne może być również chirurgiczne usunięcie zainfekowanego materiału. Ważne jest jak najszybsze zidentyfikowanie zakażenia i podjęcie odpowiednich działań, aby uniknąć poważniejszych powikłań.

Naruszenie krążenia krwi

Naruszenie krążenia krwi to kolejne powikłanie, które może wystąpić po złamaniu kości. Złamanie może spowodować uszkodzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do zaburzeń przepływu krwi w obszarze złamania. To może utrudniać dostarczanie składników odżywczych i tlenu do kości, co utrudnia proces gojenia.

Objawy naruszenia krążenia krwi mogą obejmować mrowienie, zasinienie, utratę czucia oraz ból w obszarze złamania. W przypadku podejrzenia tego powikłania, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który może zalecić odpowiednie badania diagnostyczne i podjąć działania mające na celu przywrócenie prawidłowego przepływu krwi.

Przesunięcie złamania

Przesunięcie złamania jest kolejnym powikłaniem, które może wystąpić po złamaniu kości. Może to być wynikiem niewłaściwego ustawienia złamanych fragmentów kości podczas leczenia lub nadmiernego obciążenia obszaru złamania.

Objawy przesunięcia złamania mogą obejmować ból, trudności w poruszaniu kończyną oraz nieprawidłową pozycję kości. W przypadku podejrzenia przesunięcia złamania, konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych badań obrazowych i podjęcie działań mających na celu przywrócenie prawidłowego ustawienia kości.

Related Posts