Najczęstsze komplikacje po złamaniach kości

by
0 comment

Powikłania po złamaniach kości

Złamania kości są dość powszechnym urazem, które mogą mieć poważne konsekwencje dla pacjenta. Oprócz samego złamania, istnieje wiele potencjalnych powikłań, które mogą wystąpić w trakcie procesu leczenia i rehabilitacji. W tym artykule omówimy najczęstsze powikłania związane ze złamaniami oraz metody ich zapobiegania i leczenia.

Zakażenie

Jednym z najpoważniejszych powikłań po złamaniu kości jest zakażenie. Bakterie mogą przedostać się do organizmu przez otwartą ranę lub przez krwiobieg. Zakażenie może prowadzić do opóźnienia gojenia się kości i powodować ból, obrzęk oraz gorączkę. W celu zapobiegania zakażeniu, konieczne jest utrzymanie czystości rany i stosowanie odpowiednich antybiotyków.

Przesunięcie złamania

Przesunięcie złamania to sytuacja, w której kości nie utrzymują prawidłowej pozycji i przesuwają się względem siebie. Może to wpływać na proces gojenia się i prowadzić do deformacji kości. W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie ponownej operacji w celu poprawienia pozycji kości.

Niedrożność naczyń krwionośnych

W przypadku złamań kości udowych lub piszczelowych istnieje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych, co może prowadzić do niedokrwienia tkanek. Jeśli niedrożność naczyń krwionośnych nie zostanie szybko zdiagnozowana i leczona, może to prowadzić do martwicy kości i konieczności amputacji.

Zaburzenia układu nerwowego

Złamania kości mogą powodować uszkodzenia nerwów, co prowadzi do zaburzeń czucia, ruchu lub utraty funkcji. W przypadku złamań w okolicy kręgosłupa, może wystąpić paraliż kończyn lub innych części ciała. W niektórych przypadkach konieczna może być rehabilitacja ukierunkowana na przywrócenie funkcji nerwowej.

Problemy z gojeniem się

Niekiedy złamania kości mogą mieć trudności w procesie gojenia się. Czynniki takie jak wiek, stan ogólny pacjenta, obecność chorób przewlekłych czy niedożywienie mogą wpływać na tempo gojenia się kości. W przypadku trudności w gojeniu się, konieczna może być dodatkowa interwencja medyczna, tak jak stosowanie kościowych wzmacniaczy czy przyspieszanie gojenia za pomocą terapii.

Related Posts